Events Archive

November 24, 2017 - November 24, 2017

Makati Chapter 40th Anniversary

Read more
November 24, 2017 - November 24, 2017

Sentro ng Arkitekturang Filipino Committee Meeting

Read more
November 24, 2017 - November 24, 2017

UAP-Negrense Chapter Special Coordination Meeting

Read more
November 23, 2017 - November 23, 2017

QC-Silangan Chapter Anniversary

Read more
November 23, 2017 - November 23, 2017

Nippon Paint AYDA Awarding

Read more
November 23, 2017 - November 23, 2017

Professional Development Committee Meeting

Read more
November 23, 2017 - November 23, 2017

Committee on Professional Practice Meeting

Read more
November 23, 2017 - November 23, 2017

Sentro ng Arkitekturang Filipino Committee Meeting

Read more
November 23, 2017 - November 23, 2017

Committee on Media & Public Relation (MPR) Podcast

Read more
November 22, 2017 - November 22, 2017

ASEAN Architects Batch 4

Read more
November 22, 2017 - November 22, 2017

NATCON 44 Committee Meeting

Read more
November 22, 2017 - November 22, 2017

Sentro ng Arkitekturang Filipino Committee Meeting

Read more